Biuro aktuarialne

Jeżeli już potrzebujemy profesjonalnej wyceny finansowej oraz aktuarialnej, to z całkowitą czyli stu procentową pewnością musimy korzystać z usług doświadczonej firmy, które oddaje do dyspozycji swoich klientów fachowych licencjonowanych aktuariuszy. Powinno się podkreślić, że wycena aktuarialna obejmuje w głównej mierze wycenę świadczeń pracowniczych na przykład takich wykorzystanych na emerytury czy gratyfikacje dla pracowników.
Praca aktuariusza – co należy wiedzieć?
Na samym początku trzeba podkreślić, że firma aktuarialna oferuje swoim klientom kompleksowe usługi wyceny, które obejmują w głównej mierze wycenę przedsiębiorstwa, która konieczna jest w przypadku przykładowo chęci sprzedaży części albo całości firmy.

Są to też usługi powiązane z wyceną spółki czy też wartości niematerialnych (dodatkowe informacje: wycena działalności gospodarczej). Należy zaznaczyć, że klienci coraz częściej zamawiając usługę wyceny świadczeń pracowniczych, a zatem przykładowo wyceny rezerwy na odprawy emerytalne, jak także rentowe dla pracowników. W tej kategorii znajdują się także odprawy pośmiertne, jak też nagrody jubileuszowe oraz rezerwy na niewykorzystane przez pracowników urlopy. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że biuro aktuarialne zajmuje się profesjonalną wyceną finansową przedsiębiorstw, co jest niezbędne na przykład w przypadku uruchomienia procesu układowego, likwidacyjnego czy także upadłościowego firmy (sprawdź też: wycena spółki). Taka wycena jest również potrzebna w sytuacji postępowania cywilnego, lub też chęci zoptymalizowania firmy pod względem płaconych podatków. Dodatkowo, jest to także wycena rezerw na koszty, które muszą być przeznaczone na naprawy gwarancyjne.

Zobacz więcej: firma aktuarialna.