Czym jest promocja?

Czy można odnieść rynkowy sukces bez promocji? Choćby posiada ona wielu przeciwników, zdaniem większości osób jest czymś niezbędnym dla współczesnych przedsiębiorców. Promocja, która umożliwia pozyskiwać nowych nabywców, stała się w ostatnich latach ważną dziedziną wiedzy, dzięki której można dostać edukację na zagadnienie zachowań konsumentów i wykorzystać ją w rozwoju prywatnej działalności. Promocja jest równocześnie dość specyficzną formą komunikacji prowadzonej w gronie producentem a nabywcą, a od przebiegu owej komunikacji zależy rynkowy sukces wielu firm. Nic w tym zaskakującego, że tą bardzo istotną dziedziną wiedzy zainteresowano się w ostatnich latach priorytetowo mocno.
W promocji ważną rolę zajmuje skuteczna komunikacja. Prowadzona jest ona wśród producentem a nabywcą, a jej celem jest zachęcenie potencjalnego klienta do wyboru danego produktu lub do skorzystania z danej usługi. Komunikat musi zatem zawierać rzetelne informacje, dzięki którym klient będzie mógł uzyskać edukację na temat produktu. Poza wiadomości typowo informacyjnych istotne jest również umiejętne zachęcenie klienta do zakupu. Można to zrobić na wiele możliwości. Błędem jest nadużywanie obietnic, a znacznie lepsze rezultaty przynosi obiektywne przedstawienie tych korzyści, które ma możliwość przynieść wybór danego produktu.
Promocja to jednakże nie tylko sam produkt. To także firma, dla której ważną sprawą jest promowanie wiadomości na zagadnienie swej działalności , a dodatkowo swego logo.
Promocja jest częścią znacznie szerszych działań marketingowych, a w jej ramach korzysta się z takich elementów, jak reklama, aktywizacja sprzedaży , a ponadto sprzedaż osobista. Specyficznym i bardzo wymagającym czynnikiem skutecznej promocji jest także public relations, który umożliwia upowszechniać pozytywny wizerunek firmy.

Źródło: mój blog internetowy.