Wycena wartości spółki

Wycena spółki to nic innego jak oszacowanie jej wartości. Proces ten obejmuje kilka etapów, w których skład wchodzi zdefiniowanie celu i przedmiotu wyceny, podstawowe założenia, metoda wyceny, zgromadzenie danych i ich analiza, sporządzenie wyceny i przygotowanie ostatecznego raportu. Tego typu działania tworzy się zazwyczaj na potrzeby kupna albo sprzedaży spółki, przekształcenia spółki czy wniesienia aportu.

Wycena spółki może pełnić wiele różnorakich funkcji i celów. Jej rezultatem końcowym jest w każdej chwili pisemny raport, który został sporządzony na bazie uprzednio zebranych danych. Powinny być one zaprezentowane w przejrzysty sposób, z przyjętym przedtem misją. A dodatkowo taki sprawozdanie powinien być wyczerpujący i zgodny z prawdą. Prócz tego taki raport powinien zawierać kilka bardzo istotnych elementów, które systematyzują proces wyceny. Szczegółami tymi są: specyfikacja warunków wyceny, opis przedsiębiorstwa i jego otoczenia, analizę ekonomiczno-finansową, opis metod przeznaczonych do sporządzenia wyceny, oraz oświadczenia i klauzule.
Ile kosztuje wycena spółki? Na to pytanie niestety nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Na wpływ ceny wyceny wpływa wiele czynników, które wpływają na ostatnią cenę. Niemniej jednak wycena spółki może być utworzona telefonicznie, a wszystkie konieczne materiały, które są potrzebne do jej sporządzenia mogą być przysłane drogą poczty elektronicznej. Jednakże na uwadze należy posiadać fakt, że cena zależna jest od charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa. Dzięki temu będzie ona rzetelna.

Dodatkowe informacje: wycena udziałów.