Przelewy międzybankowe – sesje elixir

Powinno się powiedzieć, że dzisiaj nasza elektronika całkiem się zmieniła, zmieniły się też nasze sposoby płatności. Dzisiaj bardzo dużo osób ma karty płatnicze, debetowe czy kredytowe oraz dodatkowo bankowe konta internetowe. Jest to dla nas zwyczajnie komfortowe, bo żadna osoba dzisiaj nie pragnie być zależny od innych zewnętrznych sytuacji. Jeszcze kiedyś, ażeby stworzyć przelew należało wypełnić druczek, iść z nim na pocztę albo do banku, stanąć w kolejce , a dodatkowo dokonać wpłaty. Taki przelew często dochodził do adresata po kilku dniach. Wszystko to trwało bardzo długo. Dzisiaj w internecie można to zrobić bardzo szybko. Wystarczy w dowolnym miejscu i dowolnym czasie zalogować się na swoje konto, wybrać adresata, kwotę oraz dodatkowo dokonać przelewu. Wymiana między bankami jest bardzo szybka i wtedy w krótkim czasie pieniądze są już na innym koncie. Przede wszystkim jest to możliwe dzięki sesje elixir. Elixir to skrót od Elektronicznej Izby Rozliczeniowej , a dodatkowo samego systemu rozliczeń przelewów międzybankowych. W tym systemie banki wymieniają się informacjami na temat stworzonych przez kontrahentów przelewów. Takie informacje przechodzą do innego banku, w którym księguje się właściwe kwoty na kontach kontrahentów. Tutaj natomiast banki nie przelewają między sobą pieniędzy dlatego jest to takie szybkie i w krótkim czasie pieniądze przechodzą z jednego konta na drugie. Dopiero po jakimś czasie banki sumują przelewane kwoty i wówczas następuje transakcja gotówkowa.