Jak wypowiedzieć umowę oc?

Ubezpieczenie oc jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli samochodów mechanicznych, takich jak samochody osobowe, dostawcze motocykle czy ciągniki. Dzięki posiadaniu tej polisy obowiązek wypłacenia odszkodowania za szkody spowodowane w wypadku lub kolizji spadają na ubezpieczyciela. Warto zaznaczyć, że wypowiedzenie oc jest możliwe w dowolnym momencie, z czego nie za każdym razem kierowcy zdają sobie sprawę.

Wypowiedzenie polisy oc – co powinno się wiedzieć?
Wypowiedzenie polisy oc jest możliwe przed odnowieniem umowy z firmą ubezpieczeniową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypowiedzenie jest możliwe w każdym momencie, jednakże warunkiem koniecznym jest to, ażeby nie zostało dokonane w późniejszym czasie niż w dniu poprzedzającym wygaśnięcie obowiązującego ubezpieczenia oc. Jeżeli już zatem nie jesteśmy zadowoleni z warunków, jakie mamy u obecnego ubezpieczyciela, możemy przemienić firmę ubezpieczeniową na taką, która zaproponuje nam korzystniejsze warunki. Kierowcy na prawdę bardzo często kupują samochody z już wykupionymi przez poprzedniego posiadacza polisami ubezpieczeniowymi. W takim wypadku przysługuje na prawo do rezygnacji z takiej polisy. W wielu firmach ubezpieczeniowych polisy oc są przedłużane w sposób automatyczny. O ile w tym okresie wykupimy nową polisę, to mamy prawo wypowiedzieć starą umowę ze wynikiem natychmiastowym. Formularz wypowiedzenia umowy oc, który niezbędny jest do prawidłowego wypowiedzenia polisy, zawiera podstawowe dane właściciela a także pojazdu objętego ubezpieczeniem. Klient proszony jest także o podanie powodów wypowiedzenia polisy.

Sprawdź tutaj: Wypowiedzenie polisy oc.